Adoptievoorwaarden

De adoptievoorwaarden van Veeweyde 

 • Je moet minstens 21 jaar zijn om te kunnen adopteren.
 • Onze honden en katten worden enkel geplaatst indien ze zowel overdag als 's nachts binnenshuis mogen leven.
 • De tuin dient omheind te zijn om te verhinderen dat de hond zou ontsnappen.
 • Er worden geen "waakhonden" geplaatst die in een ren of hok moeten leven.
 • De hond of kat mag absoluut niet voor de voortplanting gebruikt worden.
 • Men mag zich niet van het dier ontdoen. D.w.z. dat het dier noch verkocht noch weggeschonken mag worden.
 • Indien blijkt dat het dier niet bij de adoptant kan blijven moet deze het terugbezorgen aan het asiel.  

                  MEN KAN GEEN OPTIE NEMEN VIA MAIL OF TELEFOON !!

                  BIJ MEERDERE OPTIE'S OP DE ZELFDE HOND ZAL HET ASIEL BESLISSEN OVER DE TOEWIJZING !

                  BANKCONTACT IS OOK AANWEZIG

 

Enkele vragen die u zichzelf best stelt alvorens tot adoptie over te gaan.

 • Is uw huisvesting geschikt?
 • Is het bezit van een huisdier toegestaan?
 • Huis of appartement?
 • Beschikt U over een tuin? Zo ja, is deze goed omheind?
 • Zijn er nog andere dieren aanwezig?(indien bv al één hond ,neem deze mee om te zien of het met een ander dier klikt!
 • Zijn er kinderen of kleinkinderen?
 • Hoelang moet het dier alleen kunnen zijn?
 • Is er geen allergie in het gezin?
 • Wat als u met vakantie gaat?
 • Wat als uw familiale of professionele status zou veranderen?
 • Indien u verhuist, wat gaat U dan met het dier doen?
 • Bent u op de hoogte van de kosten bij de dierenarts en de voedingskosten?

 * Houd u er rekening mee dat vele dieren TIJD nodig hebben om zich te kunnen aanpassen!

 * Kunt u geduld genoeg opbrengen?