Adoptieprocedure

De adoptie van een dier bij Veeweyde Turnhout vindt altijd plaats per afspraak. Uw interesse voor een dier (of meerdere dieren) kan u zowel telefonisch of per mail laten weten. Hierbij plannen wij een afspraak in, waarbij u uw keuze kan komen bekijken.

Zowel per mail als telefonisch verwachten wij van u een uitgebreide kandidatuurstelling. Enkel dan kunnen wij op afstand inschatten of u in aanmerking komt om een dier bij ons te adopteren. Ook kunnen wij, met onze kennis van de dieren in het asiel, inschatten of uw profiel een goede match zal zijn met het dier.

Van sommige honden weten wij op voorhand dat deze zeer geliefd zullen zijn door toekomstige adoptanten. Hiervoor vragen wij een adoptieformulier in te vullen, dat u van ons verkrijgt per mail. Deze zullen wij ook steeds beantwoorden van zodra deze verwerkt zijn door de medewerkers. Hiervoor vragen we u ook geduldig te wachten op een antwoord, aangezien wij ook nog de zorg van de dieren moeten uitvoeren.

Indien u een afspraak heeft, zal u zich eerst aanmelden aan ons hoofdgebouw. Bij aankomst op de parking, mag u luid de bel ringen aan het poortje naast de muurschildering. Één van onze medewerkers zal u spoedig komen verder helpen. Er volgt een kort algemeen gesprek over uzelf, over het dier in kwestie en de verwachtingen. Wij geven alle informatie mee van het dier dat wij zelf hebben. Indien een dier werd afgestaan aan het asiel, vragen wij aan de vorige eigenaars steeds een zo volledig mogelijke beschrijving van het karakter en gewoonten. Zo kunnen wij de nieuwe eigenaars ook de ‘rugzak’ van het huisdier bezorgen. Vondelingen en in beslag genomen huisdieren hebben geen gekende achtergrondinformatie. Hier zullen wij onze eigen bevindingen met de toekomstige eigenaar delen. Al onze dieren hebben een medische controle gehad. Deze bevindingen krijgt u alsook mee.

Na de uitwisseling van informatie, kunnen we overgaan tot de kennismaking. Deze verloopt anders voor honden als voor katten, knaag- en weidedieren of pluimvee:

Indien u interesse heeft in een kat, knaagdier, weidedier of pluimvee, zal de medewerker van het asiel u begeleiden naar de verblijfplaats van dit dier. Het is namelijk niet mogelijk om deze dieren buiten veilig te verplaatsen. We bekijken daar verder de klik die u heeft met het dier en of u de juiste handelingen heeft. Heeft u na het verkrijgen van alle achtergrondinformatie nog steeds interesse en hebt u een duidelijke klik met het dier, dan wordt er overgegaan tot de effectieve adoptie. Er wordt een adoptiecontract opgesteld en getekend, en u mag het dier ook meteen mee naar huis nemen. Wel wordt er vanuit het asiel verplicht een update te sturen, nadat het dier zich volledig gesetteld heeft in zijn nieuwe thuis. Wanneer wij deze update niet ontvangen, zal u telefonisch gecontacteerd worden of een fysieke controle mogen verwachten.

Indien u interesse heeft in een hond, zal dit proces iets gecompliceerder verlopen. Na het gesprek brengt de asielmedewerker de hond in kwestie naar de voorplaats. Hier kan u het dier rustig ontmoeten aan de leiband. We bekijken of u meteen een klik heeft met de hond en of u de juiste handelingen heeft. We verwachten wel dat u met de hond een wandeling maakt. Dit is mogelijk in het bos achter ons asiel. In ruil voor de hond, zullen wij uw paspoort vragen en deze veilig opbergen in het kantoor. Zo kunnen wij de diefstal van honden tegengaan. Wanneer u gaat wandelen, bespreekt het personeel intern de toekomstige match. Na de wandeling worden zowel uw als onze bevindingen besproken. Bij een juiste klik van zowel hond, geïnteresseerden als personeel bespreken we de verdere adoptieprocedure. In tegenstelling tot de adoptie van een kat/knaagdier etc. mag u de hond niet gelijk meenemen. (Er gelden enkele uitzonderingen op deze regel, maar in de meeste situaties wordt dit absoluut niet toegelaten.)

We bespreken samen een datum wanneer de hond gebracht zal worden. Hierbij volgt ook een korte controle van de tuin/omheining/slaapplaats.

Adoptievoorwaarden

Het belang en welzijn van onze dieren is voor ons steeds de prioriteit. We gaan voor hen op zoek naar de best mogelijke en blijvende thuis. Daarom hanteren wij een strikte adoptie procedure en kan dat er soms voor zorgen dat u niet het dier van uw voorkeur kan adopteren.

Al onze dieren worden volgens onze voorwaarden en met een adoptiecontract geplaatst. Het is dus wel belangrijk dat u deze kent en accepteert. Hierbij willen wij u graag vragen deze te lezen alvorens u ons contacteert. Zo kunnen we veel misverstanden en teleurstellingen voorkomen. 

Volgende voorwaarden gelden: 

 • Je bent minstens 21 jaar oud.
 • Honden en katten worden enkel geplaatst indien ze zowel overdag als ’s nachts binnenshuis mogen leven.
 • Knaag- en weidedieren worden enkel geplaatst indien de minimale leefbare afmetingen voor deze dieren worden gerespecteerd.
 • Binnenhuisdieren mogen beschikken over het woongedeelte en leven dus niet enkel op een vaste ‘’plaats” binnenshuis.
 • Wij plaatsen geen ‘’waakhonden’’. Onze honden mogen niet in een ren of hok leven.
 • Wij plaatsen geen ‘’buitenkatten’’. Onze poezen mogen niet in een stal, garage of schuur leven.
 • De tuin dient volledig omheind te zijn. Dit is verplicht om te verhinderen dat de honden zullen ontsnappen.
 • Onze dieren mogen nooit voor de voortplanting gebruikt worden. Hierdoor vertrekken al onze dieren steriel naar hun nieuwe thuis. Indien dit door omstandigheden niet op het asiel kan gebeuren, vragen wij de adoptanten om een waarborg te betalen en een afspraak bij de dierenarts vast te leggen. Deze waarborg wordt terugbetaald van zodra het bewijs van steriliteit kan worden voorgelegd.
 • De adoptant mag zich niet van het dier ontdoen. Eens het dier geadopteerd is, mag de adoptant het dier niet verkopen of wegschenken. Indien de eigenaar komt te overlijden, wordt het asiel altijd ingelicht. Neemt een familielid de zorg van het dier over, dient dit gemeld te worden aan het asiel. Indien niemand de zorg van het dier overneemt, wordt het dier steeds terug naar het asiel gebracht.
 • ndien wij klachten ontvangen over het welzijn van dieren die via ons asiel geadopteerd zijn, hebben wij het recht om deze dieren terug in eigendom te nemen, indien deze klachten gegrond zijn.
 • Bij het tekenen van het adoptiecontract, geeft u ons het recht om onverwachte controles uit te voeren. Hierbij moet u ons toegang verlenen tot uw woning en het leefgebied van het huisdier.

Adoptieprijs

Wij hanteren een vaste prijslijst voor de adoptie van een dier. Indien er afwijkingen zijn op deze algemene prijzen (bv. door onvoorziene gezondheidskosten, ouderdom van het dier, … ), worden deze intern besproken en gecommuniceerd met de kandidaat-adoptant. Er wordt NOOIT onderhandeld over de adoptieprijs van een dier. Als asiel maken we geen winst op de plaatsing van een dier. In volgende bijlage kunt u de kosten van ons asiel bekijken, per handeling dat voor een dier uitgevoerd wordt.

Honden

Als u een hond adopteert, is deze volledig in orde gemaakt. Dit wil zeggen dat de hond werd gechipt, ingeënt, ontwormd en ontvlooid. Ze zijn voorzien van een medische fiche en steriel gemaakt.

Algemene prijzen voor de adoptie van een hond:

Reu/teef: €300, –

Indien de hond door omstandigheden nog niet steriel is gemaakt op het asiel, vragen wij een waarborg van 200€ aan de adoptant. Deze ontvangt u terug, als u een bewijs van sterilisatie of castratie door de dierenarts kan voorleggen.

Oudere honden (> 8 jaar) : IN ONDERLING OVERLEG

– Gelieve er rekening mee te houden dat ook wij kosten hebben gemaakt voor onze oudere dieren. Wij maken hen steriel, geven hen de nodige medicatie, verzorging, eten en drinken. Omdat wij hen nog enkele goede jaren toewensen, wordt hier niet het volledige adoptiebedrag voor gevraagd. Samen met de adoptant wordt een prijs/schenking overeengekomen, zodat een volgend oudje ook deze behandeling kan ontvangen.


Katten

Als u een kat adopteert, is deze volledig in orde gemaakt. Dit wil zeggen dat de kat werd gechipt, ingeënt, ontwormd en ontvlooid. Ze zijn voorzien van een medische fiche, steriel gemaakt en getest op FIV en FELV. Kittens worden ook standaard getest op Parvo.

Algemene prijzen voor de adoptie van een kat:

Kater/kattin/kitten : €180, –


Knaagdieren

Als u een knaagdier adopteert, is deze in orde gemaakt. Ze zijn ontwormd, ontvlooid en voorzien van een medische fiche. De mannelijke knaagdieren zijn steeds steriel gemaakt. 

Algemene prijslijst voor de adoptie van een knaagdier:

 • Voedster : 60€
 • Rammelaar : 75€
 • Zeug : 60€
 • Beer : 75€
 • Koppeltje : 120€


Weidedieren

Als u een weidedier adopteert, is deze volledig in orde gemaakt. Ze zijn ontwormd en ontvlooid, werden behandeld tegen hoefrot, zijn ingeënt en hebben een medische fiche. 

De mannelijke weidedieren zijn steriel gemaakt, met uitzondering van pluimvee.

Algemene prijslijst voor de adoptie van een weidedier: 

 • Kip : 5€
 • Overige : IN ONDERLING OVERLEG

Afstandsprocedure

Wat moet u doen als u niet meer voor uw dier kan zorgen?

Contacteer steeds het asiel. Dit kan zowel telefonisch als per mail. Hierbij licht u de situatie zo gedetailleerd mogelijk toe en geeft u de urgentie van de zaak mee. Wij nemen ieder dier, afkomstig van onze samenwerkende regio’s, aan, zolang er plaats is. Bij plaatsgebrek wordt u op de wachtlijst geplaatst.

Samen zal er een afspraak gemaakt worden om het dier aan het asiel af te staan.

Om de afstand zo vlot mogelijk te laten verlopen, moet u steeds volgende zaken meenemen:

 • Uw identiteitskaart
 • Het vaccinatieboekje en/of registratieformulier van uw hond of kat

Wij zullen u vragen om zo veel mogelijk informatie over het dier te delen. Dit gebeurt via verschillende vragen die de medewerker u zal stellen. Deze informatie is cruciaal om een gedragsfiche op te maken voor de medewerkers en zo de ideale toekomstige match te zoeken voor het dier.

Indien u zelf niet in het asiel geraakt door vervoersproblemen, kunt u steeds beroep doen op onze vervoersdienst. Hiervoor vragen we een bijdrage van 25€. Deze bijdrage zullen wij gebruiken om de verzorging en verblijf van uw dier in het asiel te bekostigen. Wij kunnen enkel dieren ophalen die binnen ons werkingsgebied vallen, aangezien we met deze gemeenten een contract hebben. Deze gemeenten vindt u terug bij ” over ons – Werkingsgebied“.

Bij de afstand van een hond, wensen we te weten of deze om kan gaan met andere honden (zowel reuen als teefjes) en of de nodige vaccinaties verkregen zijn. Zo ja, zullen we de hond introduceren aan de roedel die in de leefomgeving verblijft. Indien dit niet het geval is, zal de hond in een verwarmd binnenhok geplaatst worden. Twee keer per dag wordt de hond naar een speelweide gebracht, zodat ze de poten kunnen strekken en hun behoefte kunnen doen. Wandelaars kunnen na afspraak ook steeds een hond meenemen voor een wandeling.

Afstandsprijs

Honden

< 8 jaar

Vrije bijdrage

> 8 jaar
Powerbreeds
Herders
Moeilijk plaatsbare honden

€95,-

Katten

€25,-

Knaagdieren

Vrije bijdrage

Weidedieren

Vrije bijdrage

Dier gevonden, wat nu?

Kat/Hond/knaagdier/weidedier/pluimvee

Bel tijdens de openingsuren

Buiten openingsuren? Bel de lokale politie.

Wilde dieren

Bel
Wild Life Taxi

Paarden/ezels

Bel
lokale politie

Dier verloren, wat nu?

Is uw dier verloren gelopen en is hij/zij door een particulier of politie naar ons asiel gebracht, dan bekijken wij allereerst of het dier in kwestie een chip heeft. Indien het dier gechipt en correct geregistreerd is, contacteren wij de eigenaars onmiddellijk.

Indien geen chip, of geen geregistreerde chip, zal het dier op onze website onder het rubriek “gevonden dieren” terug te vinden zijn.
Wij hanteren een dagprijs voor dieren die voor langere tijd in ons asiel verblijven alvorens de eigenaar gevonden is.
Wij moeten verplicht de wettelijke zaken in orde maken. Deze kosten zijn voor de eigenaar.

Indien het dier na de wettelijke 15 dagen niet opgehaald is, zal het dier ter adoptie gesteld worden.

Hond

€15,-

Kat

€15,-

Andere dieren

€10,-

Wel gechipt?

 • Poezen: aantal dagen in asiel x dagprijs
 • Honden: aantal dagen in asiel x dagprijs

Niet gechipt?

 • Poezen: aantal dagen in asiel x dagprijs + alle gemaakte dierenartskosten.
 • Honden: aantal dagen in asiel x dagprijs + 40€ waarborg.
  (Deze waarborg krijg je terug zodra er een bewijs van de dierenarts kan worden voorgelegd dat jouw hond gechipt en correct geregistreerd is.)

Indien wij het dier hebben opgehaald, vragen we € 25,- vervoerskosten.

Klacht dierenwelzijn

Heeft u een dier in nood gezien en wil u hier graag melding van maken?

Als opvangcentrum hebben we geen bevoegdheid om dieren in beslag te nemen. Enkel de politie en een inspecteur Dierenwelzijn kan dit uitvoeren.

Bij dringende situaties (indien de basisbehoeften niet vervuld worden: geen eten, geen drinken, zwaar ziek, geen onderdak bij weersomstandigheden, …) kun je best de lokale politie verwittigen. Zij kunnen het snelst optreden. Indien u niet zeker weet of het een dringende zaak is, mag u dit altijd eerst bij ons aftoetsen. Wij zullen u advies kunnen geven of de politie gecontacteerd moet worden.

Bij een niet-dringende situatie (maar duidelijk geen ideale situatie voor het dier), kunt u de dienst Dierenwelzijn contacteren. Zij hebben een adres of een exacte locatie nodig en zullen indien mogelijk om beeldmateriaal vragen. Een inspecteur zal op korte termijn langsgaan om zijn of haar bevindingen op te maken.